Home » Over ons » Begrippenlijst » A » Asbestclausule

WitteWoning Makelaars Begrippenlijst - A

Klik op een begrip, of de eerste letter van het woord dat u zoekt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0..9

Asbestclausule

Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopakte. De tekst kan dan bijvoorbeeld zijn:

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

In woningen van voor 1982 kan asbest verwerkt zijn.
Klik op een begrip, of de eerste letter van het woord dat u zoekt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0..9